Nikolay Reznichenko

Two

oil on canvas
90*70 cm, 2016 year