Nikolay Reznichenko

Tango

Oil on canvas
90*70 cm, 2016 year