Kirill Malkov

On the Bol’shoy Konyushennoy

oil on canvas
50*65 cm, 2016 year