Vadim Ignatov

Breathlessly

Terracotta
80*28*36 cm, 2019 year